foto video studio Sunrise Kladno

JARNÍ FOCENÍ V ATELIÉRU

Fotografování dvě tématické scény - Ráj hodin & Jaro s medvídky

 Cena zahrnuje : čas : do 30 minut, 2 témata, 6 foto upravených v elektr. podobě, 3 foto tisk 15x20 cm, 

CENA : 790,-
PODMÍNKY : na jedno tématické focení lze fotit 1 rodinu, pokud chcete fotít více rodin, je třeba objednat 2 nebo více časů za sebou. Focení je určeno zejména pro děti, ale je možno vyfotit i celou rodinu v rámci velikosti pozadí. Tématická pozadí jsou koncipována velikostně zejména na dětské foto.

TERMÍNY FOCENÍ rezervujte online nebo na tel. 774 992 005, e-mailem : info@detskyfotoatelier.cz, nebo zprávou na facebook.com/ateliersunrise 

Další termíny jsou možné dle individuální dohody.

Zrušení termínu

 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit, je jeho povinností tuto skutečnost oznámit fotografovi s dostatečným časovým předstihem

Náhradní termín

 • Klient při žádání náhradního termínu bere na vědomí, že mu bude nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů
 • Je zde ale i riziko, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí

Platby za služby

 • Částka za konkrétní focení je splatná přímo na místě po focení
 • Doplatky, jako jsou vybrané fotografie nad rámec balíčku a případné doplňkové služby, jsou splatné převodem na účet ještě před zpracováním zakázky (podklady k doplatku zasílám na základě zaslaného výběru fotek k úpravě).
 • Nedojde-li k zaplacení částky za zvolené focení nebo případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuji si právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena

Zpracování foto

Výběr fotografií

 • Náhledy pro výběr fotografií k tisku zasílám co nejdříve po focení (nejdéle do týdne, není-li domluveno jinak)
 • Náhledy představují nejvydařenější záběry z focení. Jejich počet není pevně stanoven, vždy je ale dostatečný výběr vzhledem ke zvolené variantě focení
 • Je zakázáno zaslané náhledy, opatřené vodoznakem, jakkoliv zveřejňovat či upravovat. Náhledy jsou určeny pouze pro výběr a jsou ve vlastnictví autora.
 • Výběry mi prosím zasílejte co nejdříve (nejlépe do 3 ti dní). Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě nebo bez předchozí vzájemně domluvy na zpoždění, vyhrazuji si právo prodloužit dobu dodání fotografií
 • Pokud výběr fotografií k úpravě nezašlete nejpozději do  3 týdnů od zaslání náhledů, vyhrazuji si právo výběru a úpravy fotografií pro dokončení zakázky
 • Po dokončení zakázky mažu vytvořenou galerii s náhledy


Cena služeb

 • Ceny za konkrétní focení, včetně podrobných informací, co všechno je zahrnuto v ceně, jsou podrobně uvedeny výše
 • Cena zahrnuje ořezy foto, základní retuše jako je srovnání barev, korekce světel, stínů, doladění barevnosti, dále pak drobné, menší retuše jako jsou např. malá znaménka či nenadálé pupínky apod. Velké retuše jako vyhlazení vrásek, zeštíhlení apod. jsou možné po domluvě za příplatek.
 • Pokud se zákazník vzdát tištěných fotografií, nedochází k úpravě ceny
 • V případě zastavení focení ze strany rodičů nebo nespolupráci dítěte (což je velmi výjimečné) účtuji strávený čas za každou započatou hodinu 500,- Kč (fotografie nejsou v ceně)
 • V příp., že vyberete více foto než je v daném balíčku, je každá další fotografie možná navíc za 80,-Kč.
 • Dodací lhůta pro foto je dle dohody, obvykle do 10 - 14 ti dní od dodání vybraných foto, pokud není dohodnuto jinak. Při pozdějším výběru ze strany klienta může být termín dodání od zaslání jeho výběru výrazně posunut
 • Tisk foto : tištěné fotografie v počtu uvedeném v balíčku jsou tištěny na základě Vašeho výběru jen z upravenych foto. Výběr zasílejte nejlépe společně se seznamem foto k úpravě s uvedením, které foto chcete zároveň upravit i vytisknout.
 • Možnost zanechání výběrů fotografií na mě, připravím Vám pak rovnou foto
 • Neupravené foto neposkytuji.

 • Délka focení

  • Délka focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku
  • Pokud se klient opozdí, není to důvodem k prodloužení času focení
  • Zpozdí-li se klient o více než 10 minut bez předchozí omluvy, jsem oprávněna focení zrušit
  • V průběhu celého focení je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení bez mého souhlasu

  atleiér, exteriér, svatby, akce, převody VHS ...